Služby

Služby, ktoré Vám ponúkame:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

 • inzercia na našej web stránke www.realzet.sk

 • Inzercia na iných realitných portáloch

 • inzercia prostredníctvom reklamných plôch umiestnených v iných reklamných médiách

 • odborné poradenstvo v oblasti prevodov vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

 • odborné poradenstvo v oblasti prenájmu nehnuteľností

 • odborné poradenstvo v oblasti dane z príjmu, dane z nehnuteľností

 • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv nehnuteľnosti

 • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie k prenájmu nehnuteľností

 •  plán financovania nehnuteľnosti, hypotekárne poradenstvo

 • Inžinierska činnosť:

 •  Naša firma Vám zabezpečí obstaranie všetkých dokumentov a podkladov pre úspešnú realizáciu výstavby vášho stavebného objektu.

  - územné rozhodnutie,
  - stavebné povolenie,
  - kolaudačné rozhodnutie, 
  - a iné rozhodnutia (zmeny účelu užívania objektov, zmeny dokončených
    stavieb, odstránenie objektov. )