Kontakt

Ing. Zdenka Štrbová
konateľ

+421 948 070 717

mail:
realzet@realzet.sk

web:
www.realzet.sk

RealZet, s.r.o.

Sídlo firmy:  ul.Bottova 7, Žilina

Adresa prevádzky: ul. Na Priekope č.174/13, 010 01 Žilina

( za Poštou 1, smer na Mariánske námestie, v budove klientského centra SPP na 2.p. s výťahom)

IČO: 46085611
DIČ: 2023231144

Spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 54456/L

Číslo účtu: 
SK8483300000002100750473

FIOZSKBAXXX - Fio banka